Τι ακριβώς είναι η βιολογική γεωργία...

Είναι ένα σύστημα διαχείρισης του αγρότη - κτηνοτρόφου - μεταποιητή, το οποίο παρέχει στο καταναλωτή αυθεντικά τρόφιμα, ενώ παράλληλα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Από το υγιές έδαφος, υγιεινά - ασφαλή προϊόντα για την υγεία του ανθρώπου.

Βασικές αρχές της...

- Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνθετικών λιπασμάτων, ζωικών αντιβιοτικών, συντηρητικών και πρόσθετων στην επεξεργασία των τροφίμων καθώς και άλλες εισροές.

- Αμειψισπορά ως βασική αρχή για ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

- Απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

- Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων, όπως η κοπριά ή οι τροφές που παράγονται στο αγρόκτημα.

- Απαγόρευση της αυστηρά ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας και αποφυγή εφαρμογής βάναυσων κτηνοτροφικών πρακτικών, όπως κόψιμο της ουράς.

- Αυστηρές προδιαγραφές στις μεταποιητικές μονάδες, ώστε να μη χάνεται η βιολογικότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Όλη τη νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα μπορείτε να τη βρείτε πατώντας ΕΔΩ 

Θέλω να Πιστοποιήσω τα προϊόντα που παράγω...

Εφόσον θέλετε να ενταχτείτε στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε  την Αίτηση και το Ερωτηματολόγιο ένταξης και να τα αποστείλετε σε Εμάς.