ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Δ.Δ.)

Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Κλειδιών (1 - 3), ανάλογα με τον αριθμό μορίων που θα συγκεντρωθούν μετά από την Διαδικασία Κατάταξης.

Τα κριτήρια κατάταξης χωρίζονται σε "Υποχρεωτικά" και "Προαιρετικά" και αφορούν το σύνολο των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως:

- Κτιριακές υποδομές
- Υποδοχή
- Δωμάτια - Σουίτες
- Λουτρά
- Εστίαση
- Εξωτερικοί χώροι
- Καθαριότητα - Υγιεινή
- Προσωπικό
- Υπηρεσίες
- Διάφορα


Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και κριτηρίων καθορίζεται από την Υ.Α. 216 (Φ.Ε.Κ. 10/Β 09.01.2015) και το Πιστοποιητικό Κατάταξης έχει ισχύει για πέντε (5) έτη μετά από την ημερομηνία έκδοσης του από το Ξ.Ε.Ε..

Τη Διαδικασία Κατάταξης θα τη βρείτε ΕΔΩ
Ολόκληρη τη Νομοθεσία για την Κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ.) μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ