Έντυπα Ένταξης

Αίτηση Ένταξης στο Σύστημα Κατάταξης

Κατάταξη Ξενοδοχείων - Νομοθεσία 

Νόμος 4276/2014
Υ.Α. 219/2015
Υ.Α. 216
Υ.Α. 19102

Κατάταξη Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων - Νομοθεσία

Νόμος 4276/2014
Υ.Α. 219/2015
Υ.Α. 21185
Υ.Α. 91
Υ.Α. 11240
Υ.Α. 23132

Κανονισμός Κατάταξης

Κανονισμός Κατάταξης Ξ.Ε.Ε.
Εγχειρίδιο Χρήσης του διαδικτυακού τόπου http://grhotels.gr