Τι είναι το Σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων με λίγα λόγια...

Είναι η κατηγοριοποίηση σε Αστέρια και Κλειδιά για τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια αντίστοιχα, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να πληροφορείται τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τις ανέσεις των τουριστικών καταλυμάτων.
 

Το Σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων 
αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί βάσει του προηγούμενου συστήματος κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα Ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία.
 
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) που είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων, εκδίδει τα πιστοποιητικά κατάταξης βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από φορείς ειδικά διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων. Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του.

Θέλω να ξεκινήσω τη Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης...

Εφόσον θέλετε να ενταχθείτε στο Σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε την Αίτηση και να τα αποστείλετε σε Εμάς.