τι ακριβωσ ειναι η βιολογικη γεωργια.

Είναι ένα σύστημα διαχείρισης του αγρότη – κτηνοτρόφου – μεταποιητή, το οποίο παρέχει στο καταναλωτή αυθεντικά τρόφιμα, ενώ παράλληλα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Από το υγιές έδαφος, υγιεινά – ασφαλή προϊόντα για την υγεία του ανθρώπου.

Παραγωγή τροφίμων χωρίς τη χρήση χημικών γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗς

  • Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνθετικών λιπασμάτων, ζωικών αντιβιοτικών, συντηρητικών και πρόσθετων στην επεξεργασία των τροφίμων καθώς και άλλες εισροές.
  • Αμειψισπορά ως βασική αρχή για ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.
  • Απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
  • Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων, όπως η κοπριά ή οι τροφές που παράγονται στο αγρόκτημα.
  • Απαγόρευση της αυστηρά ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας και αποφυγή εφαρμογής βάναυσων κτηνοτροφικών πρακτικών, όπως κόψιμο της ουράς.
  • Αυστηρές προδιαγραφές στις μεταποιητικές μονάδες, ώστε να μη χάνεται η βιολογικότητα των παραγόμενων προϊόντων.