Νομοθεσία

ΚΑΝ ΕΕ 834/2007

Εθνική Νομοθεσία

ΚΥΑ 295194 (ΦΕΚ 756/Β/2009) – (ΣΠΟΡΟΙ)

ΥΑ 2289/161795 191214

→1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2289/161795_191214

→2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2289/161795_191214

ΦΕΚ B 1579_273234-03 – (ΚΡΕΑΣ)

ΥΑ 239343 23-02-2010 – (ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΥΑ 2543/103240 031017

ΥΑ 95767 – (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)

Κοινοτική Νομοθεσία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 977/2020 [COVID-19]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1667/2020 [COVID-19]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ