Νομοθεσία για τον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας

Νομοθεσία για τον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Νομοθεσία

ΚΑΝ ΕΕ 2018 / 848

ΚΑΝ ΕΕ 2017 / 625

Εθνική Νομοθεσία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ_ΦΕΚ 2985/397197

ΚΥΑ 295194 (ΦΕΚ 756/Β/2009) – (ΣΠΟΡΟΙ)

ΥΑ 2289/161795 191214

→1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2289/161795_191214

→2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2289/161795_191214

ΦΕΚ B 1579_273234-03 – (ΚΡΕΑΣ)

ΥΑ 239343 23-02-2010 – (ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΥΑ 2543/103240 031017

ΥΑ 95767 – (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)

Κοινοτική Νομοθεσία - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΝ (ΕΕ) 2020 / 464 [ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ]

→ ΚΑΝ (ΕΕ) 2020 / 2042 [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 464 / 2020]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 279 [ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 1165 [ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 1378 [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ]

→ ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 2119 [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 1378 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 2307 [ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ]

Κοινοτική Νομοθεσία - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΑΝ (ΕΕ) 2020 / 2146 [ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 771 [ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 1189 [ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 1342 [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 1698 [ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΟΕΠ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 1935 [EUROSTAT]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 2304 [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 2306 [ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ]

ΚΑΝ (ΕΕ) 2021 / 2325 [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΕΠ]

Κοινοτική Νομοθεσία Covid -19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 977/2020 [COVID-19]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1667/2020 [COVID-19]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 772/2021 [COVID-19]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ