ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “NON ANTIBIOTIC CERT” ΣΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SERRES AGRIBUSINESS Forum

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, στα πλαίσια της Έκθεσης SEREXPO 2023 και του 3ου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών με Θέμα: «Ανασκόπηση και Συμπεράσματα από την Εφαρμογή της Δράσης 10.2.1 από τον Πανσερραϊκό Κτηνοτροφικό Σύλλογο» στην Ενότητα «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.2.1 του ΥΠΑΑΤ», φιλοξενήθηκε η παρουσίαση του Προτύπου NON ANTIBIOTIC CERT και η Πιλοτική Εφαρμογή του Προτύπου NON ANTIBIOTIC CERΤ σε κτηνοτροφικές Μονάδες – Προϊόντα Εκτατικών Εκμεταλλεύσεων.

Την Εκδήλωση χαιρέτισαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σταμενίτης Διονύσιος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Μαλλιαράς Αθανάσιος, ενώ ανάμεσα στους ομιλητές στην Ενότητα της Ημερίδας συμμετείχαν η κα. Σιδηροπούλου Ελπίδα, Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου και ο Δρ. Γκαρσέν Αθανάσιος, Προϊστάμενος Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων.

Ο κ. Παριανός Αλέξανδρος, Συντονιστής του Έργου και εκπρόσωπος του Συντονιστή Φορέα GMCert, ανέλυσε τον τρόπο Εφαρμογής και Πιστοποίησης του Προτύπου  NON ANTIBIOTIC CERT, το οποίο στοχεύει στην Πιστοποίηση της  μη χρήσης αντιβιοτικών ουσιών  σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και κατ’ επέκταση, στην επισήμανση των τελικών προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Προτύπου το οποίο εφαρμόζεται τόσο στις επιλεγμένες εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών και μαύρου χοίρου προσεγγίζοντας τη μη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στα ζώα εκτροφής, βάσει εφαρμογής προληπτικών μέτρων και διατήρησης δεύτερης αγέλης σε περίπτωση που γίνει χρήση αντιβιοτικού, όσο και στα συνεργαζόμενα σφαγεία – τυποποιητήρια κρέατος ή μονάδες γαλακτοκομικών προϊόντων, προκύπτουν πιστοποιημένα προϊόντα κρέατος όπως αιγοπρόβειο κρέας, μοσχαρίσιο κρέας, κρέας μαύρου χοίρου και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως αιγοπρόβειο γάλα, φέτα, κατσικίσιο γάλα, κατσικίσιο τυρί κτλ. Τα πιστοποιημένα τελικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν κάποια από τα κύρια κτηνοτροφικά προϊόντα της Ελλάδας, επισημαίνονται με το κατοχυρωμένο από τον Πιστοποιητικό Οργανισμό GMCert Σήμα NON ANTIBIOTIC CERT, κοινό για όλα τα προϊόντα.

Πραγματοποιήθηκε ειδική αναφορά στην επισήμανση των προϊόντων, τα οποία θα δημιουργήσουν μία νέα ομάδα προϊόντων που είναι δυνατόν να απευθυνθούν και σε ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (πχ βρέφη, παιδιά, εγκύους κλπ) για τις οποίες υπάρχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά στη διατροφή τους. Με το Πρότυπο NON ANTIBIOTIC CERT και την επισήμανση των τελικών προϊόντων παρέχεται στον καταναλωτή ένα τεκμηριωμένο στοιχείο (η μη χρήση αντιβιοτικών κατά την εκτροφή των ζώων) και ταυτόχρονα, συνδέεται το Σήμα με τον υγιεινό τρόπο εκτροφής των ζώων στις ελεύθερες βοσκές και εξ αυτού, με τα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων.                                                           

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου NON ANTIBIOTIC CERT, o Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος έχει ορίσει συγκεκριμένους παραγωγούς μέλη του, οι οποίοι εφαρμόζουν το Πρότυπο στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους (Βοοειδή) ώστε να προκύψουν πιστοποιημένα ζώα και μέσω της συνεργασίας με άλλα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας (σφαγείο – τυποποιητήριο), θα προκύψουν και τα τελικά πιστοποιημένα – επισημασμένα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στις εκθέσεις.

Το Έργο NON ANTIBIOTIC CERΤ με Κωδικό Πράξης Μ16ΣΥΝ2-00020, το οποίο εντάσσεται στη Δράση 2 «Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας» του Υπομέτρου 16.1-16.2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, είναι Εθνικό και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Κράτος / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας ενώ Αρμόδια Αρχή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *