ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ” ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος “Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους” και αφορά νέους παραγωγούς, αγροτεμάχια, ζώα ή κυψέλες που εντάσσονται για πρώτη φορά σε σύστημα πιστοποίησης βιολογικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Οι δικαιούχοι να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης Πρόσκλησης Π3-70-1.6_140624

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης Πρόσκλησης Π3-70-2.1_140624