ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Από 11 Απριλίου 2019 οι αιτήσεις Βιολογικής Κτηνοτροφίας. 

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 11 Απριλίου 2019 έως και 22 Απριλίου 2019 βάση της τελευταίας τροποποίησης (08/04/2019). Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – σύμφωνα με ανακοίνωσή του – προκηρύσσει εκ νέου τις παρακάτω δράσεις, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (08/04/2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *