ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΑ_ΜΕΤΡΟ_11

Προκηρύχθηκε το Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης στη Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία – Μελισσοκομία. 

Από 16/2/2022 έως 16/3/2022 μπορείτε να κάνετε Αιτήσεις για το Νέο Πρόγραμμα Βιολογικών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας Μέτρου 11 – Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  • Φ.Ε.Κ. του ΜΕΤΡΟΥ 11
  • Η Πρόσκληση του ΜΕΤΡΟΥ 11