ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ασφαλειασ τροφιμων (ISO 22000)

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μιας επιχείρησης είναι προϋπόθεση βάσει του ισχύοντος πλέον Κανονισμού 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ, για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης που παρασκευάζει, μεταποιεί, παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, μεταφέρει, διανέμει, διακινεί ή προσφέρει προς πώληση τρόφιμα.

Ο GMCert προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το ISO 22000:2018 (HACCP), υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης Αρχών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής κατά το CODEX ALIMENTARIUS (HACCP) και υπηρεσίες για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε ότι αφορά τα πρότυπα BRC και IFS, σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς.

υπηρεσιεσ Διαχειρισης ποιοτητασ (ISO 9001)

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μίας επιχείρησης είναι απαραίτηση προϋπόθεση για την επιβίωση της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελληνική, αλλά και Διεθνή αγορά.

Ο GMCert προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς.

Περιβαλλοντικη Διαχειριση (ISO 14001)

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι δυνατόν να εξασφαλίσει επιτυχή αποτελέσματα τόσο από πλευράς αυξημένης απόδοσης και μείωσης των λειτουργικών δαπανών όσο και από την άποψη του περιβαλλοντικού οφέλους.

Ο GMCert προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 14001:2015, σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς.

Εαν σας ενδιαφερουν οι παραπανω υπηρεσιεσ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ